การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC 2018) 19/02/2561

รอบการนำเสนอผลงาน ระดับภูมิภาค (ภาคใต้) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

626 by นางสาวกานต์ชนก สิงห์ชู, นายธีรยุทธ จิตรนวเสถียร,

| 100 Top Like

กิจกรรมที่น่าสนใจ ... (ทั้งหมด)

ออกแบบและพัฒนาโดย งานโสตทัศนศึกษา และทีมงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ # 22-6-2017