พิธีมอบเกียรติบัตรกิจกรรมเสริมทักษะกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 18/01/2561

พิธีมอบเกียรติบัตรกิจกรรมเสริมทักษะกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ครั้งที่1 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 1-22 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์

358 by นายธีรยุทธ จิตรนวเสถียร,


กิจกรรมที่น่าสนใจ ... (ทั้งหมด)

ออกแบบและพัฒนาโดย งานโสตทัศนศึกษา และทีมงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ # 22-6-2017