ร่วมส่งครูนิจพร นิจพรพงศ์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนเมืองกระบี่ 20/11/2560

คณะครูร่วมส่งครูนิจพร นิจพรพงศ์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนเมืองกระบี่

819 by นายสมศักดิ์ เล้าหิน,


กิจกรรมที่น่าสนใจ ... (ทั้งหมด)

ออกแบบและพัฒนาโดย งานโสตทัศนศึกษา และทีมงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ # 22-6-2017