เชิดชูนักเรียนทำความดี "เก็บเงินคืนเจ้าของ" 20/11/2560

เชิดชูนักเรียนทำความดี "เก็บเงินคืนเจ้าของ"

387 by นายสมศักดิ์ เล้าหิน,


กิจกรรมที่น่าสนใจ ... (ทั้งหมด)

ออกแบบและพัฒนาโดย งานโสตทัศนศึกษา และทีมงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ # 22-6-2017