มอบเกียรติบัตรนักเรียนร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 20/11/2560

มอบเกียรติบัตรนักเรียนร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2560

464 by นายสมศักดิ์ เล้าหิน,


กิจกรรมที่น่าสนใจ ... (ทั้งหมด)

ออกแบบและพัฒนาโดย งานโสตทัศนศึกษา และทีมงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ # 22-6-2017