นักเรียนผ่านการคัดเลือกรับทุนโครงการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 20 09/11/2560

นักเรียนจำนวน 3 ทีมผ่านการคัดรอบแรก ข้อเสนอโครงการได้ทุนมาพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จำนวนทีมละ 3000 บาท ในการแข่งขันการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 20 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

416 by นายสมศักดิ์ เล้าหิน,


กิจกรรมที่น่าสนใจ ... (ทั้งหมด)

ออกแบบและพัฒนาโดย งานโสตทัศนศึกษา และทีมงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ # 22-6-2017