ลอยกระทง 03/11/2560

คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำกระทง เพื่อเข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทงในวันที่ 3 พ.ย. 2560 ขอบคุณภาพจากครูประทิน ทับไทร สิริรักษ์ เกตบุญ และคุณอมรรัตน์ เกกินะ

511 by นายสมศักดิ์ เล้าหิน,


กิจกรรมที่น่าสนใจ ... (ทั้งหมด)

ออกแบบและพัฒนาโดย งานโสตทัศนศึกษา และทีมงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ # 22-6-2017