งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการครู 2560 26/09/2560

งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการครู 2560 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ ขอบคุณภาพจากครูประทิน ทับไทร และครูณธษา พรหมทอง

156 by นายสมศักดิ์ เล้าหิน,


ออกแบบและพัฒนาโดย งานโสตทัศนศึกษา และทีมงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ # 22-6-2017