งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการครู 2560 26/09/2560

งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการครู 2560 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ ขอบคุณภาพจากครูประทิน ทับไทร และครูณธษา พรหมทอง

1209 by นายสมศักดิ์ เล้าหิน, นายธีรยุทธ จิตรนวเสถียร,

| 100 Top Like

กิจกรรมที่น่าสนใจ ... (ทั้งหมด)

ออกแบบและพัฒนาโดย งานโสตทัศนศึกษา และทีมงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ # 22-6-2017