มอบรางวัลกิจกรรมรักการอ่านและภาษาไทย 05/09/2560

มอบรางวัลกิจกรรมรักการอ่าน

110 by นายสมศักดิ์ เล้าหิน,


กิจกรรมที่น่าสนใจ ... (ทั้งหมด)

ออกแบบและพัฒนาโดย งานโสตทัศนศึกษา และทีมงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ # 22-6-2017