มอบรางวัลกิจกรรมรักการอ่านและภาษาไทย 05/09/2560

มอบรางวัลกิจกรรมรักการอ่าน

82 by นายสมศักดิ์ เล้าหิน,


ออกแบบและพัฒนาโดย งานโสตทัศนศึกษา และทีมงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ # 22-6-2017