การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนระยะยาว ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 07/09/2560

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนระยะยาว ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 ระหว่างวันที่ 7 - 8 กันยายน 2560

483 by นายธีรยุทธ จิตรนวเสถียร,


กิจกรรมที่น่าสนใจ ... (ทั้งหมด)

ออกแบบและพัฒนาโดย งานโสตทัศนศึกษา และทีมงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ # 22-6-2017