มอบเหรียญรางวัลนักกีฬากรีฑาเหลืองกระบี่เกมส์ 2560 04/09/2560

85 by นายทศพล บุญประทีป,


ออกแบบและพัฒนาโดย งานโสตทัศนศึกษา และทีมงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ # 22-6-2017