มอบเกียรติบัตรนักเรียนแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ 05/09/2560

มอบเกียรติบัตรนักเรียนแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ

128 by นายสมศักดิ์ เล้าหิน,


ออกแบบและพัฒนาโดย งานโสตทัศนศึกษา และทีมงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ # 22-6-2017