มอบเหรียญรางวัล เปตอง บาสเกตบอล กีฬาจังหวัดเหลืองกระบี่เกมส์ 2560 24/08/2560

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน มอบเหรียญรางวัล เปตอง บาสเกตบอล กีฬาจังหวัดเหลืองกระบี่เกมส์ 2560

709 by นายสมศักดิ์ เล้าหิน,


กิจกรรมที่น่าสนใจ ... (ทั้งหมด)

ออกแบบและพัฒนาโดย งานโสตทัศนศึกษา และทีมงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ # 22-6-2017