ครูกล่าวอำลาเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ 22/07/2563

ครูไหมหน้า มารยา ครูธีรยุทธ จิตรนวเสถียร ครูพันธ์ทิพย์ แนะแก้ว เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่รับราชการครู

89 by นางสาวกานต์ชนก สิงห์ชู,

| 100 Top Like

กิจกรรมที่น่าสนใจ ... (ทั้งหมด)

ออกแบบและพัฒนาโดย งานโสตทัศนศึกษา และทีมงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ # 22-6-2017