ขอแสดงความยินดีกับครูชัยณรงค์ ใจเกลี้ยง 02/07/2563

มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ายาง

173 by นางสาวกานต์ชนก สิงห์ชู,

| 100 Top Like

กิจกรรมที่น่าสนใจ ... (ทั้งหมด)

ออกแบบและพัฒนาโดย งานโสตทัศนศึกษา และทีมงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ # 22-6-2017