อาเซียนร่วมใจทำความดีถวายพระผู้เป็นแม่ของแผ่นดิน 09/08/2560

โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์จัดกิจกรรมวันอาเซียน ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ลงนามถวายพระพร

173 by นายธีรยุทธ จิตรนวเสถียร, นายสมศักดิ์ เล้าหิน,


ออกแบบและพัฒนาโดย งานโสตทัศนศึกษา และทีมงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ # 22-6-2017