ร่วมแสดงความยินดี นักเรียนและคณะครูที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันในงานวันนักประดิษฐ์ 2563 12/02/2563

169 by นายธีรยุทธ จิตรนวเสถียร,

| 100 Top Like

กิจกรรมที่น่าสนใจ ... (ทั้งหมด)

ออกแบบและพัฒนาโดย งานโสตทัศนศึกษา และทีมงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ # 22-6-2017