พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา เทา-เหลืองสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด 29/01/2563

กีฬากระชับมิตรระหว่างห้องเรียน ณ ศูนย์กีฬาโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์

256 by นายสมศักดิ์ เล้าหิน, นายธีรยุทธ จิตรนวเสถียร,

| 100 Top Like

กิจกรรมที่น่าสนใจ ... (ทั้งหมด)

ออกแบบและพัฒนาโดย งานโสตทัศนศึกษา และทีมงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ # 22-6-2017