มอบรางวัลกิจกรรมรักการอ่านและภาษาไทย 08/08/2560

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและห้องสมุดจัดกิจกรรมรักการอ่านประจำเดือน กรกฎาคม มอบรางวัลการอ่านยอดเยี่ยม

90 by นายสมศักดิ์ เล้าหิน,


ออกแบบและพัฒนาโดย งานโสตทัศนศึกษา และทีมงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ # 22-6-2017