กิจกรรมกีฬาสี 24/07/2560

กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 24 - 27 กรกฎาคม 2560

1176 by นายธีรยุทธ จิตรนวเสถียร, นายสมศักดิ์ เล้าหิน,


ออกแบบและพัฒนาโดย งานโสตทัศนศึกษา และทีมงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ # 22-6-2017