กิจกรรมกีฬาสี 24/07/2560

กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 24 - 27 กรกฎาคม 2560

2270 by นายธีรยุทธ จิตรนวเสถียร, นายสมศักดิ์ เล้าหิน,


กิจกรรมที่น่าสนใจ ... (ทั้งหมด)

ออกแบบและพัฒนาโดย งานโสตทัศนศึกษา และทีมงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ # 22-6-2017