ต้อนรับ ดร.พีระ รัตนวิจิตร เยี่ยมเยียนนักกีฬาการแข่งขันวอล์เลย์บอล AJVC CAMP 05/09/2562

โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ยินดีต้อนรับ ดร.พีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดินทางมาเยี่ยมเยียนนักกีฬารายการแข่งขันวอล์เลย์บอล AJVC CAMP

255 by นายสมศักดิ์ เล้าหิน,

| 100 Top Like

กิจกรรมที่น่าสนใจ ... (ทั้งหมด)

ออกแบบและพัฒนาโดย งานโสตทัศนศึกษา และทีมงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ # 22-6-2017