ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง 13/07/2560

นักเรียน ม.1 ตรวจฟัน ขอบคุณภาพจากครู ยุบล กัปตัน

136 by นายสมศักดิ์ เล้าหิน,


ออกแบบและพัฒนาโดย งานโสตทัศนศึกษา และทีมงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ # 22-6-2017