ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง 13/07/2560

นักเรียน ม.1 ตรวจฟัน ขอบคุณภาพจากครู ยุบล กัปตัน

177 by นายสมศักดิ์ เล้าหิน,


กิจกรรมที่น่าสนใจ ... (ทั้งหมด)

ออกแบบและพัฒนาโดย งานโสตทัศนศึกษา และทีมงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ # 22-6-2017