วงโยธวาวิต ร่วมงานกีฬา ร.ร.รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 07/07/2560

วันที่ 7 ก.ค.2560 วงโยธวาทิตโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ ร่วมงานกีฬา ร.ร.รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ จ.ตรัง

98 by นายสมศักดิ์ เล้าหิน


ออกแบบและพัฒนาโดย งานโสตทัศนศึกษา และทีมงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ # 22-6-2017