วงโยธวาวิต ร่วมงานกีฬา ร.ร.รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 07/07/2560

วันที่ 7 ก.ค.2560 วงโยธวาทิตโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ ร่วมงานกีฬา ร.ร.รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ จ.ตรัง

747 by นายสมศักดิ์ เล้าหิน,


กิจกรรมที่น่าสนใจ ... (ทั้งหมด)

ออกแบบและพัฒนาโดย งานโสตทัศนศึกษา และทีมงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ # 22-6-2017