พิธีมอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมโครงการลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ 10/07/2562

พิธีมอบเกียรติบัตรผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือ และเนตรนารี ที่ได้เข้าร่วมโครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาพิเษก (ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน) ระหว่างวันที่ 16 - 20 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณแหลมสมิหลา จังหวัดสงขลา

317 by นายธีรยุทธ จิตรนวเสถียร,

| 100 Top Like

กิจกรรมที่น่าสนใจ ... (ทั้งหมด)

ออกแบบและพัฒนาโดย งานโสตทัศนศึกษา และทีมงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ # 22-6-2017