ตกแต่งเทียนพรรษา 06/07/2560

คณะครูร่วมกันจัดตกแต่งเทียนพรรษา ขอบคุณภาพจากครูประทิน ทับไทร

105 by นายสมศักดิ์ เล้าหิน


ออกแบบและพัฒนาโดย งานโสตทัศนศึกษา และทีมงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ # 22-6-2017