ตกแต่งเทียนพรรษา 06/07/2560

คณะครูร่วมกันจัดตกแต่งเทียนพรรษา ขอบคุณภาพจากครูประทิน ทับไทร

981 by นายสมศักดิ์ เล้าหิน,

| 100 Top Like

กิจกรรมที่น่าสนใจ ... (ทั้งหมด)

ออกแบบและพัฒนาโดย งานโสตทัศนศึกษา และทีมงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ # 22-6-2017