ตกแต่งเทียนพรรษา 06/07/2560

คณะครูร่วมกันจัดตกแต่งเทียนพรรษา ขอบคุณภาพจากครูประทิน ทับไทร

141 by นายสมศักดิ์ เล้าหิน,


ออกแบบและพัฒนาโดย งานโสตทัศนศึกษา และทีมงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ # 22-6-2017