มอบเกียรติบัตรนักเรียน 10/06/2562

กิจกรรมวันไหว้ครู โครงการส่งเสริมใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนประชาธิปไตย

432 by นางสาวกานต์ชนก สิงห์ชู,

| 100 Top Like

กิจกรรมที่น่าสนใจ ... (ทั้งหมด)

ออกแบบและพัฒนาโดย งานโสตทัศนศึกษา และทีมงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ # 22-6-2017