มอบเกียรติบัตรและทุนสนับสนุนโครงการ 04/06/2562

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมแห่งประเทศไทย (NSC 2019) และงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (IT 2018)

291 by นายธีรยุทธ จิตรนวเสถียร,

| 100 Top Like

กิจกรรมที่น่าสนใจ ... (ทั้งหมด)

ออกแบบและพัฒนาโดย งานโสตทัศนศึกษา และทีมงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ # 22-6-2017