ทำบุญตักบาตร วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 07/07/2560

คณะครู นักเรียน โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ ที่นับถือศาสนาพุทธร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

730 by นายธีรยุทธ จิตรนวเสถียร, นายสมศักดิ์ เล้าหิน,


กิจกรรมที่น่าสนใจ ... (ทั้งหมด)

ออกแบบและพัฒนาโดย งานโสตทัศนศึกษา และทีมงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ # 22-6-2017