ทำบุญตักบาตร วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 07/07/2560

คณะครู นักเรียน โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ ที่นับถือศาสนาพุทธร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

278 by นายธีรยุทธ จิตรนวเสถียร, นายสมศักดิ์ เล้าหิน,


ออกแบบและพัฒนาโดย งานโสตทัศนศึกษา และทีมงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ # 22-6-2017