ปรับพื้นฐานนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 07/05/2562

โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์จัดกิจกรรมปรับพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 7 - 10 พฤษภาคม 2562

1734 by นายสมศักดิ์ เล้าหิน,

| 100 Top Like

กิจกรรมที่น่าสนใจ ... (ทั้งหมด)

ออกแบบและพัฒนาโดย งานโสตทัศนศึกษา และทีมงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ # 22-6-2017