รายงานตัว มอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 06/04/2562

งานรับสมัครนักเรียนโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ รับรายงานตัวนักเรียน และ มอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 6 - 9 เมษายน 2562 ณ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ (ขอบคุณภาพจากครูสุไกย๊ะ ระเอะ)

413 by นายสมศักดิ์ เล้าหิน,

| 100 Top Like

กิจกรรมที่น่าสนใจ ... (ทั้งหมด)

ออกแบบและพัฒนาโดย งานโสตทัศนศึกษา และทีมงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ # 22-6-2017