ประชุมปิดภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2561 02/04/2562

โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ จัดประชุม ข้าราชการครู พนักงานราชการ และครูอัตราจ้าง ในวันอังคาร ที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสุริยเทพ

242 by นายสมศักดิ์ เล้าหิน,

| 100 Top Like

กิจกรรมที่น่าสนใจ ... (ทั้งหมด)

ออกแบบและพัฒนาโดย งานโสตทัศนศึกษา และทีมงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ # 22-6-2017