อบรมการจัดทำหลักสูตร 18/03/2562

โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์จัดอบรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 18 - 19 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสุริยเทพ

249 by นายสมศักดิ์ เล้าหิน,

| 100 Top Like

กิจกรรมที่น่าสนใจ ... (ทั้งหมด)

ออกแบบและพัฒนาโดย งานโสตทัศนศึกษา และทีมงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ # 22-6-2017