วงโยธวาทิต ร่วมกิจกรรมกีฬาสี รร.เหนือคลองประชาบำรุง 29/06/2560

วงโยธวาทิต โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี รร.เหนือคลองประชาบำรุง

692 by นายสมศักดิ์ เล้าหิน,


กิจกรรมที่น่าสนใจ ... (ทั้งหมด)

ออกแบบและพัฒนาโดย งานโสตทัศนศึกษา และทีมงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ # 22-6-2017