มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 17/03/2562

ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2562 ไอส์แลนด์ฮอลล์ แฟชั่นไอส์แลนด์ (go together)

224 by นางสาวกานต์ชนก สิงห์ชู, นายธีรยุทธ จิตรนวเสถียร,

| 100 Top Like

กิจกรรมที่น่าสนใจ ... (ทั้งหมด)

ออกแบบและพัฒนาโดย งานโสตทัศนศึกษา และทีมงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ # 22-6-2017