งานเลี้ยงส่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนและต้อนรับข้าราชการครู บุคลากรที่บรรจุแต่งตั้ง และย้ายมาปฏิบัติราชการ 07/03/2562

โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ได้จัดกิจกรรมงานเลี้ยงส่งรองผู้อำนวยการวิริยะ ยศนำ ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชและต้อนรับข้าราชการครูที่บรรจุแต่งตั้งและย้ายมาปฏิบัติราชการ ในวันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 17.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์

211 by นายสมศักดิ์ เล้าหิน, นายธีรยุทธ จิตรนวเสถียร,


กิจกรรมที่น่าสนใจ ... (ทั้งหมด)

ออกแบบและพัฒนาโดย งานโสตทัศนศึกษา และทีมงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ # 22-6-2017