เลือกตั้งสภานักเรียน 2562 13/02/2562

กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 2562 โดยได้รับความอนุเคราะห์อุปกรณ์การเลือกตั้งจาก กกต. จังหวัดกระบี่

748 by นายสมศักดิ์ เล้าหิน,

| 100 Top Like

กิจกรรมที่น่าสนใจ ... (ทั้งหมด)

ออกแบบและพัฒนาโดย งานโสตทัศนศึกษา และทีมงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ # 22-6-2017