พิธีมอบเกียรติบัตรคณะครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ และการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (NSC2019) 11/02/2562

พิธีมอบเกียรติบัตรคณะครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC2019) ระดับภูมิภาค ภาคใต้ และการเข้าร่วมประกวดโครงการ รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่

417 by นายธีรยุทธ จิตรนวเสถียร,

| 100 Top Like

กิจกรรมที่น่าสนใจ ... (ทั้งหมด)

ออกแบบและพัฒนาโดย งานโสตทัศนศึกษา และทีมงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ # 22-6-2017