ตัวแทนอาจารย์จากมหาวิทยาลัย นอร์ทกรุงเทพ มามอบเกียรติบัตร ครูดีในใจศิษย์ ให้กับครูศิริวรรณ วตะภรณ์ 07/02/2562

วันจันทร์ที่4 กุมภาพันธ์ 2562 ตัวแทนอาจารย์จากมหาวิทยาลัย นอร์ทกรุงเทพ มามอบเกียรติบัตร ครูดีในใจศิษย์ ให้กับครูศิริวรรณ วตะภรณ์ โดยมีรองวิริยะ(รองผู้อำนวยการ),ครูธีรศักดิ์ (หัวหน้ากลุ่มสาระวิทย์)และคณะครูกลุ่มสาระวิทย์ให้การต้อนรับ (ขอบคุณภาพจากกลุ่มสาระวิทย์)

210 by นายสมศักดิ์ เล้าหิน,

| 100 Top Like

กิจกรรมที่น่าสนใจ ... (ทั้งหมด)

ออกแบบและพัฒนาโดย งานโสตทัศนศึกษา และทีมงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ # 22-6-2017