การแข่งขันพัฒนาโปรมแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC2019) 01/02/2562

ระดับภูมิภาค (ภาคใต้) ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

258 by นางสาวกานต์ชนก สิงห์ชู,

| 100 Top Like

กิจกรรมที่น่าสนใจ ... (ทั้งหมด)

ออกแบบและพัฒนาโดย งานโสตทัศนศึกษา และทีมงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ # 22-6-2017