สอนเสริม O-Net ม.3 21/01/2562

กิจกรรมสอนเสริม O-Net ให้กับนักเรียน ม.3 ในวันที่ 21, 23, 24 และ 25 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสุริยเทพ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์

322 by นายสมศักดิ์ เล้าหิน,

| 100 Top Like

กิจกรรมที่น่าสนใจ ... (ทั้งหมด)

ออกแบบและพัฒนาโดย งานโสตทัศนศึกษา และทีมงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ # 22-6-2017