วันครู 2562 16/01/2562

กิจกรรมวันครู 16 มกราคม 2562 คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่

199 by นายสมศักดิ์ เล้าหิน, นางสาวกานต์ชนก สิงห์ชู,

| 100 Top Like

กิจกรรมที่น่าสนใจ ... (ทั้งหมด)

ออกแบบและพัฒนาโดย งานโสตทัศนศึกษา และทีมงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ # 22-6-2017