ยินดีต้อนรับ ผอ.กิตติ วิชัยดิษฐ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 06/11/2561

1572 by นายสมศักดิ์ เล้าหิน, นายทศพล บุญประทีป,


กิจกรรมที่น่าสนใจ ... (ทั้งหมด)

ออกแบบและพัฒนาโดย งานโสตทัศนศึกษา และทีมงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ # 22-6-2017