ร่วมแสดงความยินดีครูจิราภรณ์ จันทอง,ครูพัชวิมา จีนหมั้น และครูถิรญา เซ้าซี้ ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ จังหวัด ตรัง 02/11/2561

522 by นางสาวกานต์ชนก สิงห์ชู,

| 100 Top Like

กิจกรรมที่น่าสนใจ ... (ทั้งหมด)

ออกแบบและพัฒนาโดย งานโสตทัศนศึกษา และทีมงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ # 22-6-2017