มอบเกียรติบัตรนักเรียนรางวัลโครงานคุณธรรม และแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้น 07/09/2561

260 by นายสมศักดิ์ เล้าหิน,


กิจกรรมที่น่าสนใจ ... (ทั้งหมด)

ออกแบบและพัฒนาโดย งานโสตทัศนศึกษา และทีมงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ # 22-6-2017