แข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้น 27/08/2561

นักเรียนโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้นได้ลำดับที่ 1 และ 3 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม

410 by นายสมศักดิ์ เล้าหิน,


กิจกรรมที่น่าสนใจ ... (ทั้งหมด)

ออกแบบและพัฒนาโดย งานโสตทัศนศึกษา และทีมงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ # 22-6-2017