นำเสนอโครงงานคุณธรรม 23/08/2561

นักเรียนแต่ละห้องนำเสนอโครงงานคุณธรรม

541 by นายสมศักดิ์ เล้าหิน,


กิจกรรมที่น่าสนใจ ... (ทั้งหมด)

ออกแบบและพัฒนาโดย งานโสตทัศนศึกษา และทีมงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ # 22-6-2017