คาราวานวิทยาศาสตร์ ระหว่าวันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2561 01/08/2561

กิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ จัดโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ ระหว่างวันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2561

925 by นายธีรยุทธ จิตรนวเสถียร,

| 100 Top Like

กิจกรรมที่น่าสนใจ ... (ทั้งหมด)

ออกแบบและพัฒนาโดย งานโสตทัศนศึกษา และทีมงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ # 22-6-2017