อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 06/07/2561

อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร - Inspiring Learners through Active Learning: Practical Ideas for Communication ขอบคุณภาพจากครูที่แชร์ภาพด้วยครับ

682 by นายสมศักดิ์ เล้าหิน, นางสาวกานต์ชนก สิงห์ชู, นายธีรยุทธ จิตรนวเสถียร,

| 100 Top Like

กิจกรรมที่น่าสนใจ ... (ทั้งหมด)

ออกแบบและพัฒนาโดย งานโสตทัศนศึกษา และทีมงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ # 22-6-2017