อบรมการใช้งาน log book 14/06/2561

อบรมการใช้งานโปรแกรม log book คาบประชุม PLC โดยครูประทิน ทับไทร

302 by นายสมศักดิ์ เล้าหิน,

| 100 Top Like

กิจกรรมที่น่าสนใจ ... (ทั้งหมด)

ออกแบบและพัฒนาโดย งานโสตทัศนศึกษา และทีมงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ # 22-6-2017